Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - Kỹ Năng Mentoring

Tháng: Tháng Tư 2020

Có cần CDN nữa không nếu đã chạy trang website trên máy chủ đám mây?

Lưu trữ website trên một máy chủ trên đám mây là một quyết định đúng đắn bởi website sẽ nhanh hơn và an toàn hơn. Máy chủ đám mây đồng thời cho phép bạn quản lý khả năng mở rộng của trang web tùy thuộc vào lưu lượng truy cập. So với việc lưu trữ […]