Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học - Kỹ Năng Mentoring

Ngày: Tháng Tư 13, 2019

Quy đổi Toeic sang Ielts

Làm sao để có thể quy đổi điểm Toeic sang Ielts một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất ? Có một bản công thức nào cụ thể hay không ? Để có thể giải đáp được câu hỏi này, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo qua bài viết rất hay ngay dưới đây […]